Jak zacházíte s reklamací kvality?

2020-09-29

Díky naší kontrole kvality se problém s kvalitou blíží nule. V případě, že v rámci záruky dojde k problému s kvalitou, můžete nám ho ukázat pomocí obrázků nebo videí. Jakmile jsme to potvrdili, mohli bychom je nahradit novými.